Miażdżyca- co to jest?

Miażdżyca – co to jest za choroba? Jak sobie radzić?

Miażdżyca jest chorobą, która dotyczy dużych oraz średnich naczyń tętniczych. Mechanizm powstawania choroby związany jest z miejscowym odkładaniem się lipidów wewnątrz ściany naczyń oraz powstawaniem blaszki miażdżycowej. Powoduje to pogrubienie ściany, zwężenie tętnicy, na skutek czego może dojść do znacznego ograniczenia przepływu naczyniowego. Zatkanie światła naczyń następuje zazwyczaj w długim Więcej…