Warsztat stworzony specjalnie dla osób z niepełnosprawnością. Jeżeli czujesz, że brakuje Ci celu oraz ochoty i motywacji w życiu i pracy ten warsztat jest właśnie dla CIEBIE. Pomożemy Ci poznać Twoje mocne strony i je wykorzystać – w pracy oraz życiu codziennym, wyznaczyć cele i do niech konsekwentnie dążyć. 

Warsztat jest prowadzony przez niesamowitego coacha, która ma wiele do powiedzenia o życiu z niepełnosprawnością bo sama jest osobą z niepełnosprawnością znaczną. Od 24 lat choruje na postępujący czterokończynowy niedowład spastyczny, pomimo znacznej niepełnosprawności prowadzi bogate życie i spełnia marzenia.

Niepełnosprawność ogranicza, ale nie uniemożliwia spełniania marzeń!

I to chcemy Ci pokazać. 

1. Dla kogo?

Dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, które chcą pracować nad sobą i przejść od planów do działania. Motywacja to siła napędowa każdego działania, naszego życia. Życzenie to za mało, potrzeba siły i samozaparcia – inaczej nic się nie stanie. W trakcie warsztatu spróbujemy odpowiedzieć na pytania jak się zmotywować, jak realizować zaplanowane cele i przede wszystkim jak prawidłowo określić swój cel.

2. Tematyka
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Stworzenie własnej definicji motywacji (co mnie motywuje?)
 • Postrzeganie siebie a motywacja
 • Określenie celów zgodnych z Twoimi potrzebami i przekonaniami
 • Droga do realizacji planów
 • Systematyczność
 • Czy motywacja przez samokrytykę jest skuteczna?
  3. Czas trwania

  Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach (od 3 do 5 osób) ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

  Współczesny rynek pracy jest bezlitosny dla każdego, a osoby z niepełnosprawnością mają bezsprzecznie, trudniejsze zadanie (jak zawsze z resztą). Na naszych warsztatach chcemy pokazać, że nie taki pracodawca straszny jak go malują, a osoba z niepełnosprawnością może pracować i być w swojej pracy świetna. Na warsztatach chcemy pokazać jak skutecznie szukać pracy,  że każda osoba jest ważna zarówno w życiu jak i pracy zawodowej oraz zapoznać uczestników z podstawami prawa pracy. Warsztat prowadzony przez coacha – trenera z niepełnosprawnością znaczną, aktywną na rynku pracy oraz specjalisty z zakresu prawa pracy.

  1. Dla kogo?

  Na warsztaty zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, które chcą podjąć zatrudnienie lub już są na rynku pracy ale  nie są usatysfakcjonowane obecnym miejscem pracy i pragną zmiany. W trakcie spotkania, w zaplanowanych dyskusjach i ćwiczeniach, uczestnicy będą mieli okazję poznać się oraz nauczą się określać swoje mocne strony i jak je wykorzystać podczas poszukiwania zatrudnienia.

  2. Tematyka
  • Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością w Polsce
  • Określenie swoich mocnych stron i ich umiejętne wykorzystywanie
  • Postrzeganie siebie jako pracownika pełnowartościowego
  • Techniki określania celów długo i krótkoterminowych
  • Konstruowanie CV i listu motywacyjnego
  • Zagadnienia z prawa pracy (uprawnienia i obowiązki)
  3. Czas trwania

  Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach (od 3 do 5 osób) ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

  Zadanie jakie przypada rodzicom i opiekunom dzieci z niepełnosprawnością jest niezwykle trudne. Na warsztatach postaramy się przekazać wiedzę i techniki jak radzić sobie z problemami codzienności, emocjami czy gdzie szukać pomocy w trudnych chwilach. Spotkanie na warsztatach osób o podobnych przeżyciach i problemach umożliwi nawiązanie nowych znajomości oraz podzielenie się swoją historią z osobami, które doskonale rozumieją realia codzienności z niepełnosprawnością. Prowadzącą warsztat jest osoba z niepełnosprawnością znaczną, która chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Magister Fizjoterapii, zajmujący się na co dzień rehabilitacją, przybliży techniki pielęgnacyjne bez narażania swojego zdrowia.

  1. Dla kogo?

  Warsztat dedykowany rodzicom i opiekunom osób/dzieci z niepełnosprawnością. Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się technik i trików radzenia sobie na co dzień i czują potrzebę porozmawiania z innymi osobami w podobnej sytuacji.

  2. Tematyka
  • Emocje związane z pojawieniem się dziecka z niepełnosprawnością
  • Wsparcie instytucjonalne w Polsce – gdzie się zgłosić
  • Skuteczna komunikacja
  • Asertywność wobec osoby z niepełnosprawnością
  • Emocje – jak sobie z nimi radzić na co dzień
  • Aktywizacja społeczna i wsparcie
  • Podstawowe techniki rehabilitacyjne
  • Techniki pielęgnacji min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
  • Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych
  • Zapewnianie bezpieczeństwa dziecku podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
  3. Czas trwania

  Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach (od 3 do 5 osób) ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

  Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb, możliwości oraz ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.  W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę na różne rodzaje dysfunkcji oraz jak się zachować wobec petenta (lub współpracownika) a przede wszystkim czego unikać. Warsztat prowadzony przez jednego lub dwóch trenerów: trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością /oraz magistra fizjoterapii.

  1. Dla kogo?

  Warsztat kierowany jest do pracowników firm i korporacji, pracowników HR i obsługi bezpośredniej i instytucji publicznych. Grupy 5-io osobowe.

  2. Tematyka
  • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
  • Rozmowa na temat osób z niepełnosprawnością w środowisku uczestników warsztatu
  • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
  • Stereotypy
  • Niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa i intelektualna – bariery
  • Podstawowe zasady w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
  • Zasady właściwego zachowania się
  3. Czas trwania

  Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa ( w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

  Na warsztatach chcemy przedstawić korzyści z  zatrudnienia osób z niepełnosprawnością dla pracodawców. W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę, że pracownicy z niepełnosprawnością nie różnią się od reszty pracowników – są lepiej lub gorzej wykształcenia, mniej lub bardziej chętni do podejmowania wyzwań, że jak każdy chcą mieć pracę, która zwiększa poczucie wartości, sprawia satysfakcję i umożliwia rozwój. Warsztat prowadzony przez dwóch trenerów: trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością oraz specjalisty z prawa pracy.

  1. Dla kogo?

  Dla pracodawców, który chcą lub już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Dzięki udziałowi w warsztatach poszerzą swoją wiedzę o rynku pracy osób z niepełnosprawnością oraz przepisach prawa pracy w tym zakresie. Pomoże to również w integracji przyszłej lub obecnej kadry pracowniczej.

  2. Tematyka
  • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
  • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
  • Stereotypy dotyczące pracowników z niepełnosprawnością
  • Savoir-vivre wobec pracowników i współpracowników z niepełnosprawnością
  • Motywowanie pracowników z niepełnosprawnością
  • Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością
  • Elementy prawa pracy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością – przepisy bieżące
  3. Czas trwania

  Warsztat przewidziany jest na 10 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

  Kategorie: