Szkolenie otrzymało certyfikat Zakupu ProspołecznegoW trakcie szkolenia uczestnik nabywa wiedzę oraz praktykę w zakresie świadczeń opiekuńczych, BHP oraz ratowania życia w momencie zagrożenia. Program szkolenia pozwala na kompleksowe przygotowanie kandydata do wymogów pracy opiekuna.  Szkolenie jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji oraz nabycia nowych umiejętności.

1.      Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Na Opiekuna Medycznego. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenie szkolenia NA OPIEKUNA MEDYCZNEGO. 

2.      Struktura – co nas wyróżnia ?

Szkolenie jest prowadzone przez czterech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Nasi instruktorzy to :

 1. Specjalista ds. BHP, który przybliży nawet najbardziej zawiłe przepisy,
 2. Certyfikowany ratownik medyczny,
 3.  Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 4. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program szkolenia przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  w zawodzie opiekuna medycznego
 • Bieżące przepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące podczas sprawowana opieki
 • Etyka zawodowa pracy opiekuna
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 •  Zasady opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi
 •   Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 •  Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 •  Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 •  Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 •   Sposoby wsparcia (min. emocjonalnego podopiecznych oraz rodzin)
 • Aktywizacja pacjentów oraz organizacja czasu wolnego
 • Savoir vivre pracy z osobami niesamodzielnymi (min. Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych)
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych pacjentów
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Skuteczna komunikacja

3.      Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 64 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu kursu. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć (stacjonarnie lub online). Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabyte umiejętności. 

4.      Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna 7.

Szkolenie otrzymało certyfikat Zakupu ProspołecznegoCelem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do świadczenia osobom starszym (lub z niepełnosprawnością) usług opiekuńczo – wspierających w różnego rodzaju jednostkach opiekuńczych lub w domu podopiecznego.  Szkolenie będzie doskonałym uzupełnieniem i uaktualnieniem wiedzy z zakresu opieki i rehabilitacji. 

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenie szkolenia OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ lub OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (zależnie od ukończonego szkolenia).

2. Struktura – co nas wyróżnia ?

Szkolenie jest prowadzony przez trzech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Nasi instruktorzy to :

 1. Certyfikowany ratownik medyczny;
 2. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 3. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

Opiekun osób starszychOpiekun osoby z niepełnosprawności
 • Podstawy geriatrii (proces starzenia się i jego choroby)
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Rozpoznawanie potrzeb osób w podeszłym wieku
 • Etyka pracy z osobą starszą
 • Zasady wykonywania pracy opiekuna
 • Problemy komunikacyjne i ich rozwiązywanie
 • Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 • Techniki pielęgnacji osoby starszej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Wsparcie i aktywizacja
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Definicja niepełnosprawności
 • Stopnie niepełnosprawności
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ogólne zasady opieki
 • Rola empatii w relacji podopieczny – opiekun
 • Znaczenie asertywności i własnego komfortu psychicznego w pracy
 • Określanie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Skuteczna komunikacja
 • Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością w trakcie  wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej (teoria i praktyka) min. zasady stosowania sprzętu pomocniczego, ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Praca z osobami z niepełnosprawnością: blaski i cienie
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
3.      Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 48 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć (stacjonarnie lub online). Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy  otrzymują imienne certyfikaty ukończenia.

4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna

Szkolenie otrzymało certyfikat Zakupu ProspołecznegoAbsolwent uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na podjęcie pracy Asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki ukończeniu szkolenia, uczestnik może wspierać podopiecznych w wykonywaniu codziennych czynności za równo poprzez indywidualną opiekę w miejscu zamieszkania podopiecznego jak również podjąć zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej. Nasze szkolenie jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji oraz nabycia nowych umiejętności.

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenie szkolenia ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

2. Struktura szkolenia– co nas wyróżnia?

Zajęcia są prowadzone przez dwóch instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 5-io osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Możliwe jest odbycie szkolenia online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.  Nasi instruktorzy to :

 1. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 2. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Definicja i stopnie niepełnosprawności
 • Ogólne zasady i etyka opiekuna w pracy z osobą z niepełnosprawnością
 • Empatia i asertywność w relacji podopieczny – opiekun
 • Określanie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Skuteczna komunikacja
 • Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Podstawowe techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej (teoria i praktyka)
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Podstawowe techniki rehabilitacji
 • Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia podopiecznym
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 24 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć. Mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia uprawniające to wykonywania zawodu asystenta osoby z niepełnosprawnością. W przypadku kursu online, certyfikat zostanie przesłany listownie.

4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Grupa stacjonarna zawiązuje się po zgłoszeniu co najmniej 5 kandydatów, grupa online – co najmniej 3.

Szkolenie Pierwszej Pomocy naszej Fundacji jest szkoleniem dla każdej osoby, która chciałaby poszerzyć swoją wiedzę oraz kwalifikacje. W programie szkolenia znajdziemy wszystkie znane nam czynności ratujące życie, zgodne z najwyższymi standardami Europejskiej Rady Resuscytacji. 

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.

2. Struktura szkolenia– co nas wyróżnia ?

Szkolenie jest prowadzone przez  instruktora (Certyfikowanego ratownika medycznego) w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne).

Program szkolenia zawiera między innymi następujące zagadnienia:

BLS – Podstawowa pierwsza pomoc

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo udzielającego pomocy
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Jak wezwać pomoc? Numery alarmowe
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Pozycja bezpieczna

RKO – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

 • Zasady postępowania przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia
 • RKO niemowląt i dzieci

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

 • Czym jest AED?
 • Gdzie można je znaleźć?
 • Działanie AED
 • RKO z użyciem AED

Urazy – Postępowanie przy ranach, złamaniach, amputacjach, ciałach obcych i oparzeniach

Stany Nagłe

 • Wywiad ratowniczy- co zawiera?
 • Postępowanie przy nagłym zatrzymaniu krążenia
 • Postępowanie przy omdleniu
 • Postępowanie przy wstrząsie anafilaktycznym
 • Postępowanie przy udarze
 • Postępowanie przy cukrzycy
 • Postępowanie przy drgawkach

Zasady pierwszej pomocy w czasie pandemii 

 3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu szkolenia. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu. 

4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna 7.  

Kategorie: