Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb, możliwości oraz ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.  W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę na różne rodzaje dysfunkcji oraz jak się zachować wobec petenta (lub współpracownika) a przede wszystkim czego unikać. Warsztat prowadzony przez jednego lub dwóch trenerów: trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością /oraz magistra fizjoterapii.

1. Dla kogo?

Warsztat kierowany jest do pracowników firm i korporacji, pracowników HR i obsługi bezpośredniej i instytucji publicznych. Grupy 5-io osobowe.

2. Tematyka
 • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
 • Rozmowa na temat osób z niepełnosprawnością w środowisku uczestników warsztatu
 • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
 • Stereotypy
 • Niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa i intelektualna – bariery
 • Podstawowe zasady w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
 • Zasady właściwego zachowania się
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa ( w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

Na warsztatach chcemy przedstawić korzyści z  zatrudnienia osób z niepełnosprawnością dla pracodawców. W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę, że pracownicy z niepełnosprawnością nie różnią się od reszty pracowników – są lepiej lub gorzej wykształcenia, mniej lub bardziej chętni do podejmowania wyzwań, że jak każdy chcą mieć pracę, która zwiększa poczucie wartości, sprawia satysfakcję i umożliwia rozwój. Warsztat prowadzony przez dwóch trenerów: trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością oraz specjalisty z prawa pracy.

1. Dla kogo?

Dla pracodawców, który chcą lub już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Dzięki udziałowi w warsztatach poszerzą swoją wiedzę o rynku pracy osób z niepełnosprawnością oraz przepisach prawa pracy w tym zakresie. Pomoże to również w integracji przyszłej lub obecnej kadry pracowniczej.

2. Tematyka
 • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
 • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
 • Stereotypy dotyczące pracowników z niepełnosprawnością
 • Savoir-vivre wobec pracowników i współpracowników z niepełnosprawnością
 • Motywowanie pracowników z niepełnosprawnością
 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością
 • Elementy prawa pracy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością – przepisy bieżące
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 10 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

Kategorie: