Nabór Uczestników do Projektu przez partnera wiodącego PCPR w Łowiczu

W imieniu partnera wiodącego Pcpr w Łowiczu projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, chcemy zachęcić do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, będących mieszkańcami powiatu łowickiego, osób z otoczenia osób
niesamodzielnych/ opiekunów faktycznych będących mieszkańcami powiatu łowickiego oraz
dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz dzieci z rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych (zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej), a także ich
rodziny.
Pełny regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie Pcpr W Łowiczu w zakładce: Regulamin rekrutacji
Więcej o projekcie dowiecie, się też na naszej stronie w zakładce Projekty 

0 Komentarzy

Dodaj komentarz