Sprawny w pracy – korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością

Na warsztatach chcemy przedstawić korzyści z  zatrudnienia osób z niepełnosprawnością dla pracodawców. W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę, że pracownicy z niepełnosprawnością nie różnią się od reszty pracowników – są lepiej lub gorzej wykształcenia, mniej lub bardziej chętni do podejmowania wyzwań, że jak każdy chcą mieć pracę, która zwiększa poczucie wartości, sprawia satysfakcję i umożliwia rozwój. Warsztat prowadzony przez dwóch trenerów: trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością oraz specjalisty z prawa pracy.

1. Dla kogo?

Dla pracodawców, który chcą lub już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Dzięki udziałowi w warsztatach poszerzą swoją wiedzę o rynku pracy osób z niepełnosprawnością oraz przepisach prawa pracy w tym zakresie. Pomoże to również w integracji przyszłej lub obecnej kadry pracowniczej.

2. Tematyka
  • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
  • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
  • Stereotypy dotyczące pracowników z niepełnosprawnością
  • Savoir-vivre wobec pracowników i współpracowników z niepełnosprawnością
  • Motywowanie pracowników z niepełnosprawnością
  • Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością
  • Elementy prawa pracy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością – przepisy bieżące
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 10 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).