Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb, możliwości oraz ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.  W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę na różne rodzaje dysfunkcji oraz jak się zachować wobec petenta (lub współpracownika) a przede wszystkim czego unikać. Warsztat prowadzony przez jednego lub dwóch trenerów: trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością /oraz magistra fizjoterapii.

1. Dla kogo?

Warsztat kierowany jest do pracowników firm i korporacji, pracowników HR i obsługi bezpośredniej i instytucji publicznych. Grupy 5-io osobowe.

2. Tematyka
  • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
  • Rozmowa na temat osób z niepełnosprawnością w środowisku uczestników warsztatu
  • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
  • Stereotypy
  • Niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa i intelektualna – bariery
  • Podstawowe zasady w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
  • Zasady właściwego zachowania się
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa ( w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).