Kontakt: Katarzyna Bartosiewicz tel. 663 801 437 Michał Wojciechowski tel.609 156 121

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

W trakcie szkolenia uczestnik nabywa wiedzę oraz praktykę w zakresie świadczeń opiekuńczych oraz ratowania życia w momencie zagrożenia. Program szkolenia pozwala na kompleksowe przygotowanie kandydata do wymogów pracy opiekuna. Po ukończeniu szkolenia można podjąć zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, jednostkach leczniczych i rehabilitacyjnych lub opieki indywidualnej w domu pacjenta. Kurs jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji i nabycia nowych uprawnień i umiejętności.

1. Uprawnienia

Każdy uczestnik szkolenia, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Opiekuna Osoby z Niepełnosprawnością zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.  Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia kwalifikacji OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (kod zawodu 532102).

2. Struktura kursu – co nas wyróżnia?

Szklenia są prowadzone przez trzech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 5-io osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Możliwe jest odbycie szkolenia online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.  Nasi instruktorzy to :

 1. Certyfikowany ratownik medyczny,
 2. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 3. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Zasady opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi
 • Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 • Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Sposoby wsparcia (min. emocjonalnego podopiecznych oraz rodzin)
 • Aktywizacja pacjentów oraz organizacja czasu wolnego
 • Savoir vivre pracy z osobami niesamodzielnymi (min. Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych)
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych pacjentów
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Skuteczna komunikacja
3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 32 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu szkolenia. Forma materiałów szkoleniowych w tym podręczników, będzie dostosowana do trybu realizacji zajęć. Mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu uprawniające to wykonywania zawodu opiekuna medycznego. W przypadku szkolenia online, certyfikat zostanie przesłany listownie.

4. Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Grupa stacjonarna zawiązuje  się po zgłoszeniu co najmniej 5 kandydatów, grupa online – co najmniej 3.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do świadczenia osobom starszym usług opiekuńczo – wspierających. Osoba, która ukończyła szkolenie, może prowadzić indywidualną opiekę w miejscu zamieszkania podopiecznego jak również podjąć z powodzeniem zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Szkolenie jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji i nabycia nowych uprawnień i umiejętności.

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Opiekuna Osoby Starszej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.  Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia kwalifikacji OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (kod zawodu 532102).

2. Struktura kursu – co nas wyróżnia?

Szklenia są prowadzone przez dwóch instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 5-io osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Możliwe jest odbycie szkolenia online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.  Nasi instruktorzy to :

 1. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 2. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Podstawy geriatrii (proces starzenia się i jego choroby)
 • Definicja i stopnie niepełnosprawności
 • Etyka pracy i zasady pracy opiekuna
 • Rola empatii w relacji podopieczny – opiekun
 • Problemy komunikacyjne i ich rozwiązywanie
 • Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 • Techniki pielęgnacji osoby starszej/niesamodzielnej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Savoir vivre pracy z osobami niesamodzielnymi zwłaszcza w trakcie wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 24 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu szkolenia. Forma materiałów szkoleniowych  będzie dostosowana do trybu realizacji zajęć. Mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu uprawniające to wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej. W przypadku szkolenia online, certyfikat zostanie przesłany listownie. 

4. Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Grupa stacjonarna zawiązuje  się po zgłoszeniu co najmniej 5 kandydatów, grupa online – co najmniej 3.OP

Absolwent szkolenia uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na podjęcie pracy Asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki szkoleniu, uczestnik może wspierać podopiecznych w wykonywaniu czynności dnia codziennego za równo poprzez indywidualną opiekę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością jak również podjąć zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Szkolenie jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji i nabycia nowych uprawnień i umiejętności.

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu Opiekuna Osoby Starszej/Niesamodzielnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.  Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia kwalifikacji ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (kod zawodu 341201).

2. Struktura kursu – co nas wyróżnia?

Szklenia są prowadzone przez dwóch instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 5-io osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Możliwe jest odbycie szkolenia online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.  Nasi instruktorzy to :

 1. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 2. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Definicja i stopnie niepełnosprawności
 • Ogólne zasady i etyka opiekuna w pracy z osobą z niepełnosprawnością
 • Empatia i asertywność w relacji podopieczny – opiekun
 • Określanie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Skuteczna komunikacja
 • Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Podstawowe techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej (teoria i praktyka)
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Podstawowe techniki rehabilitacji
 • Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia podopiecznym
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 24 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu szkolenia. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć. Mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu uprawniające to wykonywania zawodu asystenta osoby z niepełnosprawnością. W przypadku szkolenia online, certyfikat zostanie przesłany listownie. 

4. Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Grupa stacjonarna zawiązuje się po zgłoszeniu co najmniej 5 kandydatów, grupa online – co najmniej 3.

Kategorie:

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin