Kontakt: Katarzyna Bartosiewicz tel. 663 801 437 Michał Wojciechowski tel.609 156 121

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

W trakcie kursu uczestnik nabywa wiedzę oraz praktykę w zakresie świadczeń opiekuńczych, BHP oraz ratowania życia w momencie zagrożenia. Kurs jest doskonałym przygotowaniem dla pracowników  domów opieki społecznej, hospicjów, placówek opieki paliatywnej, jednostkach leczniczych i rehabilitacyjnych czy innych jednostkach opiekuńczych.  

1.      Uprawnienia

Kursant, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu Opiekuna Medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia przez kursanta kwalifikacji OPIEKUNA MEDYCZNEGO (kod zawodu 532102)

2.      Struktura kursu – co nas wyróżnia ?

Kurs jest prowadzony przez czterech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Nasi instruktorzy to :

 1. Specjalista ds. BHP, który przybliży nawet najbardziej zawiłe przepisy,
 2. Certyfikowany ratownik medyczny,
 3.  Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 4. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  w zawodzie opiekuna medycznego
 • Bieżące przepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące podczas sprawowana opieki
 • Etyka zawodowa pracy opiekuna
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 •  Zasady opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi
 •   Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 •  Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 •  Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 •  Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 •   Sposoby wsparcia (min. emocjonalnego podopiecznych oraz rodzin)
 • Aktywizacja pacjentów oraz organizacja czasu wolnego
 • Savoir vivre pracy z osobami niesamodzielnymi (min. Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych)
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych pacjentów
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Skuteczna komunikacja

3.      Czas trwania

Kurs przewidziany jest na 64 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu kursu. Po zdanym egzaminie końcowym, kursanci otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu uprawniające to wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

4.      Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna 7.  

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do świadczenia osobom starszym (lub z niepełnosprawnością) usług opiekuńczo – wspierających w różnego rodzaju jednostkach opiekuńczych. Kurs jest doskonałym przygotowaniem dla pracowników  domów opieki społecznej, hospicjów, placówek opieki paliatywnej, jednostkach leczniczych i rehabilitacyjnych czy innych jednostkach opiekuńczych.  

1. Uprawnienia

Kursant, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu Opiekuna Osoby Starszej/Niesamodzielnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.  Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia przez kursanta kwalifikacji OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ lub OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (zależnie od ukończonego kursu zawodowego  – kod zawodu 341202 lub 532102).

2. Struktura kursu – co nas wyróżnia ?

Kurs jest prowadzony przez trzech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Nasi instruktorzy to :

 1. Certyfikowany ratownik medyczny;
 2. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 3. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

Opiekun osób starszych

Opiekun osoby z niepełnosprawności

 • Podstawy geriatrii (proces starzenia się i jego choroby)
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Rozpoznawanie potrzeb osób w podeszłym wieku
 • Etyka pracy z osobą starszą
 • Zasady wykonywania pracy opiekuna
 • Problemy komunikacyjne i ich rozwiązywanie
 • Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 • Techniki pielęgnacji osoby starszej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Wsparcie i aktywizacja
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Definicja niepełnosprawności
 • Stopnie niepełnosprawności
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ogólne zasady opieki
 • Rola empatii w relacji podopieczny – opiekun
 • Znaczenie asertywności i własnego komfortu psychicznego w pracy
 • Określanie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Skuteczna komunikacja
 • Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością w trakcie  wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej (teoria i praktyka) min. zasady stosowania sprzętu pomocniczego, ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Praca z osobami z niepełnosprawnością: blaski i cienie
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
3.      Czas trwania

Kurs przewidziany jest na 48 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu kursu. Po zdanym egzaminie końcowym, kursanci otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu uprawniające to wykonywania zawodu opiekuna.

4. Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna 7

Kategorie:

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin