Kontakt: Katarzyna Bartosiewicz tel. 663 801 437 Michał Wojciechowski tel.609 156 121

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb, możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz pokazanie technik bezpiecznego udzielenia pomocy i wsparcia.  W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę na różne rodzaje dysfunkcji oraz jak skutecznie pomóc i się zachować wobec petenta (lub współpracownika) z niepełnosprawnością i przede wszystkim czego unikać. Warsztat prowadzony przez dwóch trenerów: magistra fizjoterapii oraz trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością.

1. Dla kogo?

Warsztat kierowany jest do pracowników firm i korporacji, pracowników HR i obsługi bezpośredniej i instytucji publicznych. Grupy 5-io osobowe.

2. Tematyka
 • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
 • Rozmowa na temat osób z niepełnosprawnością w środowisku uczestników warsztatu
 • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
 • Stereotypy
 • Niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa i intelektualna – bariery
 • Podstawowe zasady w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
 • Zasady właściwego zachowania się
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa ( w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

Celem warsztatu jest szerzenie świadomości i korzyści zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, burzenie stereotypów oraz barier społecznych związanych z dyskryminacją na rynku pracy. W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę, że pracownicy z niepełnosprawnością nie różnią się od reszty pracowników – są lepiej lub gorzej wykształcenia, mniej lub bardziej chętni do podejmowania wyzwań i jak każdy chcą mieć pracę, która zwiększa poczucie wartości, sprawia satysfakcję i rozwój. Warsztat prowadzony przez dwóch trenerów: specjalisty prawa pracy oraz trenera savoir-vivre znaczną niepełnosprawnością.

1. Dla kogo?

Dla pracodawców, który chcą lub już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Dzięki udziałowi w warsztatach poszerzą swoją wiedzę o rynku pracy osób z niepełnosprawnością oraz przepisach prawa pracy w tym zakresie. Pomoże to również w integracji przyszłej lub obecnej kadry pracowniczej.

2. Tematyka
 • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności: definicja i rodzaje
 • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
 • Stereotypy dotyczące pracowników z niepełnosprawnością
 • Savoir-vivre wobec pracowników i współpracowników z niepełnosprawnością
 • Motywowanie pracowników z niepełnosprawnością
 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością
 • Elementy prawa pracy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością – przepisy bieżące
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 10 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).

Kategorie:

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin