Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Szkolenie Pierwszej Pomocy naszej Fundacji jest szkoleniem dla każdej osoby, która chciałaby poszerzyć swoją wiedzę oraz kwalifikacje. W programie szkolenia znajdziemy wszystkie znane nam czynności ratujące życie, zgodne z najwyższymi standardami Europejskiej Rady Resuscytacji. 

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.

2. Struktura szkolenia– co nas wyróżnia ?

Szkolenie jest prowadzone przez  instruktora (Certyfikowanego ratownika medycznego) w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne).

Program szkolenia zawiera między innymi następujące zagadnienia:

⇒ BLS – Podstawowa pierwsza pomoc

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo udzielającego pomocy
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Jak wezwać pomoc? Numery alarmowe
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Pozycja bezpieczna

⇒ RKO – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

 • Zasady postępowania przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia
 • RKO niemowląt i dzieci

⇒ AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

 • Czym jest AED?
 • Gdzie można je znaleźć?
 • Działanie AED
 • RKO z użyciem AED

⇒ Urazy – Postępowanie przy ranach, złamaniach, amputacjach, ciałach obcych i oparzeniach

⇒ Stany Nagłe

 • Wywiad ratowniczy- co zawiera?
 • Postępowanie przy nagłym zatrzymaniu krążenia
 • Postępowanie przy omdleniu
 • Postępowanie przy wstrząsie anafilaktycznym
 • Postępowanie przy udarze
 • Postępowanie przy cukrzycy
 • Postępowanie przy drgawkach

⇒ Zasady pierwszej pomocy w czasie pandemii 

 3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu szkolenia. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu.

4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna 7.

Ceny szkoleń dla grup są ustalane indywidualnie dla każdego podmiotu zależnie od miejsca szkolenia, liczby osób, ustalonego programu, cateringu, formy zajęć (stacjonarnie lub online), itp.

Formularz kontaktowy

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem skontaktuj się z Nami: