Opiekun osoby starszej
/ opiekun osoby z niepełnosprawnością

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do świadczenia osobom starszym (lub z niepełnosprawnością) usług opiekuńczo – wspierających w różnego rodzaju jednostkach opiekuńczych lub w domu podopiecznego.  Szkolenie będzie doskonałym uzupełnieniem i uaktualnieniem wiedzy z zakresu opieki i rehabilitacji.

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.  Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenie szkolenia OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ lub OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (zależnie od ukończonego szkolenia).

2. Struktura – co nas wyróżnia ?

Szkolenie jest prowadzony przez trzech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Nasi instruktorzy to :

 1. Certyfikowany ratownik medyczny;
 2. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 3. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

Opiekun osób starszych Opiekun osoby z niepełnosprawności
 • Podstawy geriatrii (proces starzenia się i jego choroby)
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Rozpoznawanie potrzeb osób w podeszłym wieku
 • Etyka pracy z osobą starszą
 • Zasady wykonywania pracy opiekuna
 • Problemy komunikacyjne i ich rozwiązywanie
 • Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 • Techniki pielęgnacji osoby starszej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Wsparcie i aktywizacja
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Definicja niepełnosprawności
 • Stopnie niepełnosprawności
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ogólne zasady opieki
 • Rola empatii w relacji podopieczny – opiekun
 • Znaczenie asertywności i własnego komfortu psychicznego w pracy
 • Określanie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Skuteczna komunikacja
 • Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością w trakcie  wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej (teoria i praktyka) min. zasady stosowania sprzętu pomocniczego, ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Praca z osobami z niepełnosprawnością: blaski i cienie
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 48 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć (stacjonarnie lub online). Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy  otrzymują imienne certyfikaty ukończenia.

4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna

Ceny szkoleń dla grup są ustalane indywidualnie dla każdego podmiotu zależnie od miejsca szkolenia, liczby osób, ustalonego programu, cateringu, formy zajęć (stacjonarnie lub online), itp.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem skontaktuj się z Nami: