Opiekun medyczny

W trakcie szkolenia uczestnik nabywa wiedzę oraz praktykę w zakresie świadczeń opiekuńczych, BHP oraz ratowania życia w momencie zagrożenia. Program szkolenia pozwala na kompleksowe przygotowanie kandydata do wymogów pracy opiekuna.  Szkolenie jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji oraz nabycia nowych umiejętności.

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Na Opiekuna Medycznego. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020. Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenie szkolenia NA OPIEKUNA MEDYCZNEGO.
2. Struktura – co nas wyróżnia ?

Szkolenie jest prowadzone przez czterech instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 7-mio osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Nasi instruktorzy to :

Specjalista ds. BHP, który przybliży nawet najbardziej zawiłe przepisy,
Certyfikowany ratownik medyczny,
Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program szkolenia przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zawodzie opiekuna medycznego
 • Bieżące przepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące podczas sprawowana opieki
 • Etyka zawodowa pracy opiekuna
 • Zasady i podstawy prawne udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Zasady opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi
 • Podstawowe zagadnienia rehabilitacji podopiecznych
 • Techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej min. ubieranie i rozbieranie, przesadzanie bez narażania własnego zdrowia, ćwiczenia oddechowe
 • Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania zabiegów higienicznych oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Sposoby wsparcia (min. emocjonalnego podopiecznych oraz rodzin)
 • Aktywizacja pacjentów oraz organizacja czasu wolnego
 • Savoir vivre pracy z osobami niesamodzielnymi (min. Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych)
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych pacjentów
 • Aspekty i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Skuteczna komunikacja

3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 64 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu kursu. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć (stacjonarnie lub online). Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabyte umiejętności.
4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Minimalna liczba uczestników kursu: 5, maksymalna 7.
Ceny szkoleń dla grup są ustalane indywidualnie dla każdego podmiotu zależnie od miejsca szkolenia, liczby osób, ustalonego programu, cateringu, formy zajęć (stacjonarnie lub online), itp.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem skontaktuj się z Nami: