Misja

Misja fundacji

Wspieramy

Udzielamy wsparcia nie tylko osobom z niepełnosprawnością, ale
również ich rodzinom i opiekunom. To oni kształtują światopogląd i życie
codzienne dziecka często zapominając o swoim komforcie psychicznym i
fizycznym. Chcemy ułatwić im codzienne zmagania poprzez wskazywanie i
optymalizowanie prawidłowych technik pielęgnacji i rehabilitacji ich
najbliższych. Udzielamy również wsparcia psychologicznego poprzez
warsztaty oraz konsultacje indywidualne.

Edukujemy

Szkolimy opiekunów medycznych, opiekunów osób z niepełnosprawnościami
i osób starszych ale też uczniów czy pracowników urzędów. Prelekcje w
szkołach, szkolenia dla pracowników mają na celu pokazanie, że osoby z
niepełnosprawnością należy traktować tak jak każdą inną osobę,
jednocześnie biorąc pod uwagę jej ograniczenia wynikające z wieku czy
niepełnosprawności. Szkolenia dla opiekunów medycznych/osób starszych
niepełnosprawnością mają na celu pokazanie prawidłowych technik
obracania, przesadzania, przemieszczania osoby z niepełnosprawnością jak
również skutecznej komunikacji i walkę ze stereotypami.

Motywujemy

Niepełnosprawność ogranicza, ale nie uniemożliwia spełniania marzeń! Jest to hasło przyświecające naszym warsztatom skierowanym do osób z niepełnosprawnością. Chcemy udowodnić, że pomimo niepełnosprawności można z powodzeniem spełniać marzenia, realizować się społecznie jak i zawodowo. Na warsztaty zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, którzy mają problem z określeniem swoich celów oraz brak im motywacji do działania.