Asystent osoby z niepełnosprawnością

Absolwent uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na podjęcie pracy Asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki ukończeniu szkolenia, uczestnik może wspierać podopiecznych w wykonywaniu codziennych czynności za równo poprzez indywidualną opiekę w miejscu zamieszkania podopiecznego jak również podjąć zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej. Nasze szkolenie jest doskonałą możliwością podniesienia swoich kwalifikacji oraz nabycia nowych umiejętności.

1. Uprawnienia

Uczestnik, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Fundacja MiKa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00076/2020.  Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenie szkolenia ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

2. Struktura szkolenia– co nas wyróżnia?

Zajęcia są prowadzone przez dwóch instruktorów w formie zajęć stacjonarnych w grupach maksymalnie 5-io osobowych, podczas, których będą przekazywane treści teoretyczne (mini wykłady, praca w grupach, dyskusja) oraz praktyczne (ćwiczenia praktyczne z przedstawianych technik). Możliwe jest odbycie szkolenia online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.  Nasi instruktorzy to :

 1. Magister fizjoterapii, pracujący na co dzień z osobami niesamodzielnymi i starszymi,
 2. Trener Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością, znający się na niepełnosprawności jak nikt – osoba ze znaczną niepełnosprawnością.

Program kursu przygotowaliśmy w oparciu klasyfikację zawodów i specjalności. W jego skład wchodzą:

 • Definicja i stopnie niepełnosprawności
 • Ogólne zasady i etyka opiekuna w pracy z osobą z niepełnosprawnością
 • Empatia i asertywność w relacji podopieczny – opiekun
 • Określanie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Skuteczna komunikacja
 • Savoir vivre pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Podstawowe techniki pielęgnacji osoby niesamodzielnej (teoria i praktyka)
 • Techniki karmienia: omówienie i nauka stosowania
 • Podstawowe techniki rehabilitacji
 • Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia podopiecznym
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

3. Czas trwania

Szkolenie przewidziane jest na 24 godziny lekcyjne (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering) i kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały oraz dostęp do nich po zakończeniu. Forma materiałów szkoleniowych dostosowana do trybu realizacji zajęć. Mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Po zdanym egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia uprawniające to wykonywania zawodu asystenta osoby z niepełnosprawnością. W przypadku kursu online, certyfikat zostanie przesłany listownie.

4. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i chce pomagać innym. Grupa stacjonarna zawiązuje się po zgłoszeniu co najmniej 5 kandydatów, grupa online – co najmniej 3.

Ceny szkoleń dla grup są ustalane indywidualnie dla każdego podmiotu zależnie od miejsca szkolenia, liczby osób, ustalonego programu, cateringu, formy zajęć (stacjonarnie lub online), itp.