Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z elementami prawa pracy

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z elementami prawa pracy

Współczesny rynek pracy jest bezlitosny dla każdego, a osoby z niepełnosprawnością mają bezsprzecznie, trudniejsze zadanie (jak zawsze z resztą). Na naszych warsztatach chcemy pokazać, że nie taki pracodawca straszny jak go malują, a osoba z niepełnosprawnością może pracować i być w swojej pracy świetna. Na warsztatach chcemy pokazać jak skutecznie szukać pracy,  że każda osoba jest ważna zarówno w życiu jak i pracy zawodowej oraz zapoznać uczestników z podstawami prawa pracy. Warsztat prowadzony przez coacha – trenera z niepełnosprawnością znaczną, aktywną na rynku pracy oraz specjalisty z zakresu prawa pracy.

1. Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, które chcą podjąć zatrudnienie lub już są na rynku pracy ale  nie są usatysfakcjonowane obecnym miejscem pracy i pragną zmiany. W trakcie spotkania, w zaplanowanych dyskusjach i ćwiczeniach, uczestnicy będą mieli okazję poznać się oraz nauczą się określać swoje mocne strony i jak je wykorzystać podczas poszukiwania zatrudnienia.

2. Tematyka
  • Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością w Polsce
  • Określenie swoich mocnych stron i ich umiejętne wykorzystywanie
  • Postrzeganie siebie jako pracownika pełnowartościowego
  • Techniki określania celów długo i krótkoterminowych
  • Konstruowanie CV i listu motywacyjnego
  • Zagadnienia z prawa pracy (uprawnienia i obowiązki)
3. Czas trwania

Warsztat przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych (przerwy kawowe w trakcie; za dodatkową opłatą pełny catering). Warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach (od 3 do 5 osób) ewentualnie, po wcześniejszym ustaleniu, online. Uczestnicy otrzymują od prowadzących wszystkie niezbędne materiały zależnie od formy warsztatu.  Każdy uczestnik na zakończenie dostaje dyplom uczestnictwa (w przypadku warsztatu online jest on wysyłany listownie).