Autyzm i zespół Aspergera

kw. 16, 2022



  • Autyzm i zespół Aspergera

    Szkolenia i warsztaty Sprzęt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Zapraszamy Człowiek w swoim życiu mierzy się z różnymi trudnościami m.in. z niepełnosprawnością i starczością. Bez


  • Opieka paliatywna – w jaki sposób pomaga?

      Opieka paliatywna – co to jest? Opieka paliatywna (ang. palliative – łagodzący, uśmierzający) inaczej nazywana jest medycyną paliatywną. Czym tak naprawdę jest medycyna paliatywna? Medycyna


  • Empatia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

    Osobą niepełnosprawną jestem od wielu lat. Śmiało mogę napisać,że pół życia spędziłam w szpitalach. Mam za sobą różne doświadczenia z życia szpitalnego. Zarówno te miłe jak

W naszym społeczeństwie przyjęło się, że są akceptowane zachowania, które mieszczą się w ogólnie przyjętych normach. Zachowania, które są niestandardowe tzw. „inne”, spotykają się z niezrozumiałością ze strony osób co wynika z braku ich wiedzy na temat przyczyn takich zachowań. Dzieci z autyzmem są wyjątkowe, kochane, a jedyne czego potrzebują od swoich rodziców, opiekunów, ludzi w otoczeniu to pomocy, wyrozumiałości i pokładów ogromnej cierpliwości. Świadomość, że osobom z autyzmem jest ciężko komunikować się z otoczeniem powinna zmieniać stereotypowe myślenie.

 
Co to jest autyzm?

Autyzm (ang. autism) pojęcie słowa autyzmu zostało wprowadzone przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bluera w 1911 roku. Jest to zaburzenie o charakterze neurologicznym, które nie jest chorobą. Zaburzenie autyzmu ma najczęściej podłoże genetyczne wiążę się z nieumiejętnością utrzymania relacji z otoczeniem. Jest to głównie zaburzenie rozwoju dotyczące kontaktów społecznych, braku umiejętności komunikacyjnych i sztywnego przywiązania do schematów. Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale wczesne rozpoznanie, postawiona diagnoza i niezbędne oddziaływania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku lepsze warunki rozwoju

Pierwsze objawy autyzmu.

Pierwsze objawy pojawiają się we wczesnym etapie dziecka czyli tak pierwszych trzech latach życia dziecka i trwają przez całe życie. Diagnozowany jest częściej u chłopców niż dziewczynek u około 30 osoby na 100 osób. Cechuje się brakiem reakcji ze strony dziecka na wydawane przez rodzica zadania, dziecko nie bawi się z rówieśnikami, ma bariery aby wyrazić swoje uczucia emocje, dziecku sprawia trudność porozumiewanie się za pomocą gestów, mowy. Zaburzenie autyzmu jako spektrum oznacza, że autyzm różni się i dla każdej osoby będzie inny. Każda osoba w spektrum autyzmu ma w różnym stopniu nasilające się  zachowania oraz różne cechy wynikających z zaburzenia.

”Wiele osób zw spektrum autyzmu wykazuje nadwrażliwość lub ograniczone reakcje na bodźce dotykowe, bólowe, słuchowe, wzrokowe i zapachowe. W różnych sytuacjach życiowych mogą doświadczać przeciążenia sensorycznego (ang. meltdown), które objawia się płaczem, paniką, czasami złością, co znacznie utrudnia im panowanie nad swoimi reakcjami i powoduje duże cierpienie.” 

Źródło: https://synapsis.org.pl/autyzm/czym-jest-autyzm/objawy-autyzmu/

Dopiero w 1980 r. po przeprowadzeniu wieloletnich badań i obserwacji pacjentów, sklasyfikowano autyzm do grupie ro Dopiero w 1980 r. po przeprowadzeniu wieloletnich badań i obserwacji pacjentów, sklasyfikowano autyzm do grupy całościowych i rozległych zaburzeń rozwojowych. Natomiast po 1987r. wyróżniono autyzm jako wyodrębniony typ.

Autyzm przyczyny

Do tej pory wyodrębniono dużo teorii, które dotyczą przyczyn autyzmu. Są teorie skupiające się na aspektach psychologicznych ale też istnieją teorie, które koncentrują się na przyczynach ze sfery biologicznej. Czy wyżej opisane teorie są podstawową teorią przyczyn autyzmu? Niestety tak naprawdę opracowane teorie nie wyjaśniają w zupełności przyczyn autyzmu.

Przyczyny, które prawdopodobnie mają wpływ na wystąpienie autyzmu:

Przyczyny genetyczne – przeprowadzono wiele badań, które wykazały prawdopodobieństwo wpływu niektórych genów na rozwoju autyzmu. Wywnioskowano, że pewne czynniki mogą być dziedziczne z pokolenia na pokolenie zaś niektóre pojawiają się w wyniku mutacji genowych.

Przyczyny autyzmu najnowsze badania

„Ścieżki badań nad autyzmem obejmują badania wariantów genów, które mogą odgrywać rolę w rozwoju ASD. Niedawne badanie przeanalizowało DNA ponad 35 584 osób na całym świecie, w tym 11 986 osób z autyzmem. Naukowcy zidentyfikowali warianty w 102 genach, które są powiązane ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju ASD. Rozszerzając dalej badania, zespół odkrył, że osoby z autyzmem, które były nosicielami wariantów genów specyficznych dla ASD, wykazywały zwiększoną sprawność intelektualną w porównaniu z osobami autystycznymi, które nie miały tych wariantów. Zidentyfikowane przez naukowców warianty genów znajdują się głównie w korze mózgowej, która jest odpowiedzialna za złożone zachowania. Warianty te mogą odgrywać rolę w łączeniu się neuronów w mózgu, a także pomagać włączać i wyłączać inne geny.”

Źródło:https://medicalprogress.pl/aktualnosci/najnowsze-badania-dotyczace-autyzmu-id322

Przyczyny wynikające z czynników środowiskowych – dokładnie nikt nie przebadał czynników, które są odpowiedzialne za powstawanie zaburzenia autyzmu, natomiast pewną rolę przyporządkowuję się różnym zakażeniom wirusowym, zanieczyszczonemu powietrzu i środowiska.

Innymi czynnikami są : infekcje wirusowe w czasie ciąży, osoby w spektrum autyzmu w rodzinie, niektóre leki przyjmowane podczas ciąży (np. na epilepsję), choroby autoimmunologiczne u matki, zespół łamliwego chromosomy X i niektóre, choroby genetyczne, ciąże mnogie (bliźniaki, trojaczki), niska waga urodzeniowa, wyższy wiek rodziców, znaczne wcześniactwo (przed 26 tyg. ciąży)

Autyzm objawy

Niepokojące objawy zauważalne przez rodzica jako pierwsze pojawiają się około 3 r.ż. bądź nawet w niektórych przypadkach wcześniej. Dzieci, u których później rozwija się autyzm przejawiają problemy z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, nie skupiają się na twarzach innych, okazują brak zainteresowania  osobami w  otoczeniu, nie potrafią dzielić uwagi na inne rzeczy chyba, że jest coś co dziecko zainteresuje i skupi jego uwagę. Bardzo często dzieci sprawiają wrażenie, jakby miały problemy ze słuchem, bądź nie słyszały wcale. Bywa tak, że czasem nie reagują na swoje własne imię, wydaje się, że nie rozumieją co się do nich ktoś mówi. Gdy polecenie bądź zadanie poparte jest gestem rozumieją je łatwiej niż takie, które są przekazywane za pomocą mowy. Nie umieją bawić się w zabawy polecające np. bawić się w udawane zabawy typu karmienia lalki, gotowanie, sprzedawanie zabawkową kasą fiskalną w fikcyjnym sklepie itd. Występujące problemy z posługiwaniem się gestami, mowa ciała jest bardziej ekspresywna co tym bardziej utrudnia im przekaz. Zauważalne przez rodziców jest to, że  dzieci te nie pokazują, przedmiotów swoich zainteresowań, nie pokazują rodzicom interesujących rzeczy np. książki, malowanki czy zabawki.

Autyzm u dzieci objawy

Objawem, który jest zauważany jest brak prawidłowego rozwoju mowy. Niektóre dzieci nie mówią a w zamian też nie zastępują mowy żadnymi gestami, mimiką. Jest grupa dzieci, u których początkowo nic nie wskazuje na zaburzenie autyzmu ponieważ mowa u nich rozwija się bardzo dobrze. Dziecko wypowiada pierwsze sylaby, słowa, układa je w zdania po czym w pewnym momencie zaczyna się wycofywać. Gdy następuje regres dziecko nagle lub stopniowo przestaje mówić. U dzieci z zespołem aspergera w pierwszych latach życia niezauważalne są  problemach z rozwojem mowy. Dlaczego tak trudno jest je dostrzec?  Dzieje się tak, ponieważ dzieci w pierwszych latach mówią bardzo dużo, płynnie składają zdania wyróżniając się przy tym bogatym słownictwem. Natomiast  gdy są starsze zauważa się ich trudności z prowadzeniem dialogu i podtrzymaniem rozmowy. Rozmowa z nowo poznanymi osobami jest dla nich  stresująca co powoduje, że często nie włączają się do rozmowy bądź nie rozwijają zdań i komunikują się krótkimi odpowiedziami. Najbardziej interesuje ich to co same mówią, opowiadają o swoich zainteresowaniach, nie za bardzo interesują się tym co ma do powiedzenia druga osoba.

Autyzm leczenie

Główną metodą leczenia autyzmu jest stosowanie terapii behawioralnej oraz logopedycznej. Terapie behawioralną zależnie od potrzeby łączy się z następującymi terapiami: terapia pedagogiczna i zajęciowa, muzykoterapia a także m.in. metody wspierające terapię: arteterapia, biofeedback (technika treningu mózgu) dogoterapia, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, Integracja Sensoryczna, Komunikacja Wspierająca i Alternatywna AAC, logorytmika, MDS – Metoda Dobrego Startu, hipoterapia, Metoda Aktywności Knillów, Metoda symultaniczno- sekwencyjna, Metoda Thomatisa, Metoda VIT, Metoda Weroniki Sherborne, trening umiejętności społecznych (TUS)

Dieta u dzieci z autyzmem

Wspomagająca proces leczenie jest dieta. Osoby mające zaburzenie autyzmu mają problemy z układem pokarmowym. Zalecane jest wyłączenie  z diety m.in. słodycze.

Oprócz wyżej wymienionych metod terapii najważniejsze jest wsparcie, okazywanie dziecku miłości. Pomoc ze strony rodziców, opiekunów – to oni są obecni w procesie leczenia. To właśnie bliscy najbardziej pomagają przechodzić dziecku uczestniczyć w terapii tak aby móc zapewnić mu jak najlepszy start w życiu po przez poprawę jego funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferta Fundacji MiKa

Jak już z pewnością wiecie, bądź jesteście Naszymi nowymi obserwatorami, Fundacja MiKa powstała dla Was. Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia zawsze tam gdzie jest to potrzebne i pomagać osobą tego potrzebującym. Oferujemy pełne profesjonalizmu szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością i osób  niesamodzielnych. Wkładamy całe Nasze serca pełne ciepła, zaangażowania tak aby szkolić na jak najwyższym poziomie. Jeżeli jesteś rodzicem bądź opiekunem dziecka w spektrum autyzmu i masz pytania czy szukasz pomocy to my czekamy na kontakt. Chcesz abyśmy odwiedzili twoją firmę bądź placówkę publiczną przeprowadzając szkolenie dla pracowników?  Skontaktuj się z Nami a my zajmiemy się organizacją!


Szkolenia