Alzheimer – podstępny złodziej

sty 30, 2022

Alzheimer jest chorobą postępującą i nieuleczalną, która wkrada się do naszych domów niczym złodziej. Okradając bezlitośnie kawałek po kawałku ze zdolności myślenia, pamięci, funkcjonowania w życiu. Osoba nią dotknięta zmienia swoje zachowania przestaje być sobą. Choroba alzheimera jest dolegliwością dotycząca zwyrodnienia układu nerwowego (neurodegeneracyjna) objawiająca się narastającym otępieniem umysłowym. Rozpoznanie jest początkiem długiej i trudnej walki z chorobą, która trwa od 2 do 20 lat. Najczęściej występuje u osób powyżej 65 roku życia. Jednak coraz częściej dotyka ludzi młodszych.

Przyczyny Alzheimera

Przyczyny te mają związek z uszkadzaniem neuronów (komórek mózgowych) na skutek nagromadzenia w mózgu różnych substancji m.in. amyloidu beta (Aβ) oraz splątków neurofibrylarnych złożonych z nadmiernie ufosforylowanego białka Tau.

Odkładanie się tych substancji działa uszkadzająco na neurony w konsekwencji prowadząc do ich obumierania. W wyniku wielu złożonych procesów prowadzi do ograniczenia lub uniemożliwienia przesyłania informacji między neuronami. Efektem jest otępienie, czyli główny objaw alzheimera.

Alzheimer- objawy

Chory przestaje sobie radzić z obowiązkami związanymi z pracą zawodową, gubi rzeczy. Zauważalne są zmiany osobowości w nastroju, dostrzegalne zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, zaburzenia językowe, występują kłopoty w ocenie sytuacji. Chory powoli przestaje rozpoznawać bliskich, pojawia się dezorientacja czasu i miejsca. Bez pomocy opiekuna nie wychodzi już sam z domu. Przede wszystkim nie może wykonać czynności samodzielnie, z którymi do tej pory radził sobie sam, nie panuje nad czynnościami fizjologicznymi.

Alzheimer- leczenie

Jak leczyć alzheimera?  Na dziś niestety nie ma leku na  chorobę. Natomiast stosowane są różne sposoby, aby chociaż trochę zniwelować stany chorobowe towarzyszące alzheimerowi. Jest to leczenie farmakologiczne, terapia zajęciowa, rehabilitacja, odpowiednia opieka w codziennym funkcjonowaniu psychicznym i fizycznym. Jeśli zastosujemy wyżej wymienione podmioty spowodujemy polepszenie codziennego życia w niektórych objawach m.in. zaburzeniach snu, w stanach lękowych, depresyjnych.

Wsparciem w życiu osoby chorej na alzheimera jest rola bliskich i opiekuna. Podejście z miłością i troską z ich strony jest dla chorego najważniejszą terapią w codziennym funkcjonowaniu.

Fundacja MiKa wspiera swoją działalnością prowadząc szkolenia dla opiekunów faktycznych, dzięki którym, opiekun ma możliwość pozyskania wiedzy I umiejętności z opieki nad osobą niesamodzielna. Choroba Alzheimera, to choroba, która w pewnym momencie  doprowadza do całkowitej niesamodzielności, zależności chorego od bliskich osób. Rodzina staję przed niezwykle trudnym zadaniem opieki. Na naszych szkoleniach, opiekun zdobędzie wiedzę przekazywana przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, Fizjoterapeutę oraz osobę ze znaczną niepełnosprawnością, które jak nikt inny wiem czym jest Niesamodzielność.

Ponadto Fundacja może zaoferować komercyjne usługi opiekuńcze, dostosowane do potrzeb rodziny, opiekunów, czy samej osoby z niepełnosprawnością, która potrzebuje wsparcia na co dzień.

Zapraszamy do kontaktu