Nabór Uczestników Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych

gru 9, 2021

Nabór Uczestników do Projektu przez partnera wiodącego PCPR w Łowiczu

W imieniu partnera wiodącego Pcpr w Łowiczu projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, chcemy zachęcić do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennymfunkcjonowaniu, będących mieszkańcami powiatu łowickiego, osób z otoczenia osóbniesamodzielnych/ opiekunów faktycznych będących mieszkańcami powiatu łowickiego orazdzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz dzieci z rodzin zagrożonychubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcjiopiekuńczo-wychowawczych (zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej), a także ichrodziny.Pełny regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie Pcpr W Łowiczu w zakładce: Regulamin rekrutacji Więcej o projekcie dowiecie, się też na naszej stronie w zakładce Projekty